معرفی کمپانی ورکل اسپانیا

کمپانی ورکل اسپانیا، دومین تولیدکننده بزرگ روانکارهای صنعتی تخصصی در اروپاست فعالیت خود را شروع و هم 3291که از سال اکنون یکی از مدعیان مشهور و با سابقه درخشان در صنعت روانکاری و محصولات تخصصی در جهان می باشد. این شرکت محصولات خود را در سه مجموعه به مصرف کنندگان در سراسر جهان عرضه می نماید.

تائیدیه ها و استانداردهای بین المللی

اکثر محصولات کمپانی ورکل دارای تائیدیه های گوناگون از سازندگان بزرگ ماشین آلات و یا بر طبق استانداردهای بین المللی و محصولات مورد تائید سازندگان ماشین آلات می باشد. این امر به انضمام گواهینامه و (ISO 14001) و مدیریت محیط زیست (ISO 9001) های مدیریت کیفیت همچنین بهره گیری از آزمایشگاه های مجهز به منظور تامین و تضمین کیفیت تولیدات آن کمپانی اطمینان خاطر دو چندانی به مصرف کنندگان در استفاده از محصولات این کمپانی می دهد.

ورکل در سطح جهانی

نمایندگی های این کمپانی در کشورهای مختلف وظیفه عرضه محصولات را بر عهده داشته که با ) گستره وسیع این نمایندگی www.verkol.esمراجعه به سایت کمپانی ( ها و طیف وسیع تولیدات آن مشهود می میلادی در منطقه خلیج فارس و کشورهای 9222 باشد. کمپانی ورکل اسپانیا از سال بازاریابی خود را شروع و در حال حاضر در کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، CIS ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، ترکیه و کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس فعال می باشد و بدنبال آن نیز شرکت پترو تجارت ورکل را به عنوان نماینده انحصاری در ایران برگزیده است.

معرفی شرکت پترو تجارت ورکل

شرکت پترو تجارت ورکل به عنوان نماینده انحصاری کمپانی ورکل اسپانیا در ایران پس از دریافت افتخار عنوان شریک تجاری، فعالیت خود را با تکیه بر نیروهای متخصص، دانش با هدف ورود به بازار ایران و خدمت رسانی به 2831 آموخته و مجرب از سال صنایع مختلف کشور آغاز نموده، امیدوار است بتواند در جهت خدمت به صنایع کشور از مسیر انتقال دانش و فن آوری تولید و با قیمت مناسب، به قصد حذف محصولات بی کیفیت و حتی (Original)عرضه محصولات روانکار اصلی و استاندارد اروپائی غیر اصلی (تقلبی) که باعث بروز مشکلات متعدد از قبیل اتلاف وقت، انرژی و سرمایه صنایع مختلف می شود، سهم ناچیزی در رفع موانع روانکاری در صنعت ایفاء نماید